kancelaria adwokacka kraków adwokat robert tomczyk Adwokat Robert Tomczyk
Kraków ul. Osiedle Centrum C 10/49
Bochnia, ul.Kościuszki 3/13
Wieliczka,ul. Kopernika 2a
adwokatbochnia@gmail.com


Kancelaria otwarta jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17
Tel. 881 645 011, 664 288 981, 12 278 5686
(klientów w filii w Wieliczce obsługuje
adwokat współpracujący Pani Joanna Rymarowicz)

Wstępna ocena Państwa sprawy
pod nr telefonu :

Adwokat Robert Tomczyk KrakówUkończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, po studiach aplikację sędziowską zdając egzamin sędziowski w 1994 r., po którym rozpocząłem asesurę w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w Wydziale I Cywilnym. Po asesurze otrzymałem nominację na sędziego tego Sądu, co nastąpiło w styczniu 1997 r. , od 1 maja 2003 r. do 30 września 2010 r. byłem sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie, orzekając w wydziale cywilnym. W 1998 r. zostałem delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie pracowałem przez 14 miesięcy w Departamencie Sądów i Notariatu, w nadzorze nad postępowaniami sądowymi i komorniczymi.Od 30 września 1993 do 30 września 2000 r. pracowałem w Instytucie Wynalazczości i Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako pracownik naukowy. Prowadziłem zajęcia ze studentami, prace badawcze, publikowałem w prasie naukowej.Do dziś współpracuję z Instytutem, prowadząc wykłady na studiach podyplomowych organizowanych w tym Instytucie, skierowanych do praktykujących już prawników. W tym okresie rozpocząłem także współpracę z Polską Izbą Rzeczników Patentowych, która trwa do dzisiaj. Prowadzę także wykłady z zakresu prawa własności intelektualnej oraz postępowania sądowego w sprawach własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji zarówno na kolejnych edycjach aplikacji na rzecznika patentowego, jak i w ramach konferencji i szkoleń centralnych rzeczników patentowych, a także szkoleń w poszczególnych okręgach. Współpracuje z Urzędem Patentowym RP, w ramach tej współpracy uczestniczyłem w konferencjach międzynarodowych, a także odbyłem szkolenia dla sędziów z różnych krajów, organizowane przez Europejski Urząd Patentowy w Monachium. Współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości, byłem członkiem komisji pracującej nad powstaniem tzw. sądów własności intelektualnej. Współpracuję z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako ekspert, brałem udział w pracach zespołów do spraw nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jestem współtwórcą założeń do nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, której przedmiotem była regulacja postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego. Prowadzę wykłady dla sędziów z zakresu postępowania cywilnego , w sprawach których przedmiotem jest własność intelektualna w ramach centralnych szkoleń organizowanych przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, w tym na studiach podyplomowych dla sędziów z zakresu własności intelektualnej. Współpracuję ze stowarzyszeniami ochrony praw autorskich prowadząc wykłady dla radców prawnych w zakresie postępowania cywilnego w sprawach dotyczących prawa autorskiego. Ukończyłem w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ studia podyplomowe z prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego, Podyplomowe Studia z Prawa Gospodarczego i Ekonomii dla Sędziów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego dla sędziów, organizowane przez PAN we współpracy z Sądem Najwyższym. Opublikowałem książkę ?Postępowanie cywilne . Wybrane zagadnienia? oraz szereg artykułów w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zeszytach Prasoznawczych, Rzeczniku Patentowym oraz Nowatorze.