kancelaria adwokacka kraków adwokat robert tomczyk Adwokat Robert Tomczyk
Prowadzenie spraw sądowych
Kraków
ul. Osiedle Centrum C 10/49
Bochnia, ul.Kościuszki 3/13
Wieliczka,ul. Kopernika 2a
adwokatbochnia@gmail.com


Kancelaria otwarta jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17
Tel. 881 645 011, 664 288 981, 12 278 5686
(klientów w filii w Wieliczce obsługuje
adwokat współpracujący Pani Joanna Rymarowicz)

Wstępna ocena Państwa sprawy
pod nr telefonu :

Adwokat jest powołany do udzielania pomocy prawnej osobom fizycznym i prawnym, współdziałaniu w ochronie wolności i praw obywatelskich oraz kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Adwokat Robert Tomczyk prowadzi sprawy sądowe :

I.    Z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym także gospodarczego, a w szczególności: sprawy spadkowe, stwierdzenie nabycia spadku, w tym gdy spadkodawca sporządził testament, dział spadku, także z rozliczeniem pomiędzy spadkobiercami nakładów i darowizn , sprawy których przedmiotem jest nieruchomość, w tym zniesienie współwłasności nieruchomości, zasiedzenia, uwłaszczenia, ustanowienie służebności drogi koniecznej, - sprawy których przedmiotem są umowy, zarówno o charakterze gospodarczym jak i cywilnym, w tym projektowanie umów, konsultacje w sprawie już zawartych umów, pomoc w sytuacji sporów dotyczących realizacji umów, rozwiązywanie i wypowiadanie umów - sprawy których przedmiotem jest uzyskanie należności o różnym charakterze, w szczególności będących skutkiem braku realizacji zobowiązania umownego - sprawy o charakterze odszkodowawczym, w tym odszkodowania za szkody majątkowe będące skutkiem wypadu komunikacyjnego, szkody medyczne, wypadki przy pracy, zdarzenia losowe

II.    Z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności sprawy o:
- rozwód,
- separację,
- podział majątku dorobkowego

III.    Z zakresu prawa karnego - w tym reprezentacja poszkodowanych