BLOG o prawie rodzinnym

Prawo nieruchomości

W naszej Kancelarii Adwokackiej w Nowej Hucie w Krakowie oferujemy szeroki zakres usług prawnych związanych z prawem nieruchomości. Dysponujemy głęboką wiedzą w dziedzinie geodezji i utrzymujemy stałą współpracę z wykwalifikowanymi geodetami. Dzięki temu skutecznie pomagamy w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, dostosowując działania do konkretnych wymogów każdej sprawy.

Nasze usługi obejmują:

 • Obronę praw własnościowych naszych klientów oraz dochodzenie odszkodowań w przypadku naruszeń praw do nieruchomości.
 • Pomoc w ustanowieniu służebności oraz uregulowaniu stanu posiadania poprzez zasiedzenie, łącząc prawną wiedzę z doświadczeniem praktycznym.
 • Przygotowanie i zabezpieczenie transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, w tym umów sprzedaży, dzierżawy, najmu oraz innych umów, zawsze z naciskiem na bezpieczeństwo i korzyści dla klienta.

Specjalizujemy się w:

 • Rozgraniczeniach nieruchomości.
 • Procesach zasiedzenia.
 • Uwłaszczeniu nieruchomości.
 • Zniesieniu współwłasności, w tym w rozliczeniach pomiędzy współwłaścicielami oraz w zarządzaniu rzeczą wspólną.
 • Ustanawianiu służebności drogi koniecznej oraz innych form służebności.
 • Uzgadnianiu treści księgi wieczystej z faktycznym stanem prawnym, w tym w kwestiach związanych z hipoteką.
 • Ochronie prawa własności i dochodzeniu odszkodowań oraz wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • Roszczeniach wynikających z umów sprzedaży, dzierżawy, najmu czy dożywocia, w tym także z umów przedwstępnych.

Ponadto zajmujemy się także sprawami o charakterze administracyjnym, w każdej sytuacji gwarantując naszym klientom profesjonalizm i indywidualne podejście.