BLOG o prawie rodzinnym

Prawo autorskie, Własność przemysłowa

W naszej Kancelarii Adwokackiej świadczymy wszechstronną pomoc prawną w dziedzinie prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Nasze usługi obejmują:

  • Obsługę prawno-prawną związaną z prawami własności intelektualnej, taką jak patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe. Pomagamy w pełnym procesie ich rejestracji, dbając o bezpieczeństwo innowacji i komercyjnej tożsamości naszych Klientów.
  • Zapewnienie ochrony praw autorskich i własności przemysłowej, w tym działania przeciwko nieuprawnionemu wykorzystaniu tych praw przez osoby trzecie. Koncentrujemy się na zapobieganiu naruszeniom oraz dochodzeniu odszkodowań za nielegalne wykorzystanie praw naszych Klientów.
  • Doradztwo w zakresie kwestii licencyjnych, w tym tworzenie umów licencyjnych, które są kluczowe dla efektywnej monetyzacji praw własności intelektualnej. Zajmujemy się również ochroną praw wynikających z licencji oraz dochodzeniem roszczeń z tytułu ich naruszenia.

Nasz zespół doświadczonych prawników specjalizuje się w ochronie praw własności intelektualnej i przemysłowej, zapewniając wsparcie dostosowane do strategicznych interesów naszych Klientów. Dzięki naszej pomocy, Twoje innowacje, znaki towarowe i dzieła artystyczne są zawsze skutecznie chronione.